Conacul Toma Cantacuzino din Breaza

Posted on

Localnicii din Breaza îl cunosc sub numele de Castelul Brâncoveanu. Inițial, conacul a fost construit în secolul al XVII-lea și a aparținut lui Toma Cantacuzino, iar ulterior Gheorghe Bibescu, domnitor al Țării Românești între anii 1842-1848, i-a adăugat etajul în acord cu cerințele arhitecturii moderne din vremea sa. Se pare că aici au locuit și au stat în trecere Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, Martha Bibescu și, spun unii, Anna de Noailles, născută Brâncoveanu. Despre cea din urmă, însă, nu există referințe care să arate că a văzut mai mult decât Bucureștiul în singura ei trecere prin România către Constantinopol.

După naționalizare, în conac a funcționat un spital de tbc, iar apoi a devenit Hotel Parc, suferind modificări de structură necesare scopului turistic. Imediat după 1990, a fost cumpărat de un investitor italian, care a avut mai multe procese cu moștenitorii familiei Cantacuzino. După retrocedare au urmat ani de abandon în care conacul a început să se degradeze.

Surse:
www.ofotografie.blogspot.ro/2012/12/conacul-toma-cantacuzino-sec-al-xvii.html
www.ecotrekker.org/monumente-breaza

Foto & text: Alex Iacob

5 Replies to “Conacul Toma Cantacuzino din Breaza”

  1. Ce să mai salvați? Clădirea a fost modificată încă de la transformarea sa în hotel, prin urmare nu poate fi clasată ca monument istoric. A ajuns o hrubă, parcă simt mirosul de mucegai şi un imens flux de energie negativă. Trebuie demolată, dar să nu se construiască nimic, să rămână parcul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *