Crowdfunding pentru restaurarea unui conac

Posted on

Ro:

În toate călătoriile mele, nu am avut privilegiul să descopăr un loc mai fermecător decât acest mic conac situat în apropierea Bucureștiului, ascuns undeva sub dealurile Buzăului, pe vechiul drum către Marea Neagră. Cu o istorie care se întinde până în 1928 și o arhitectură neoromânească bine păstrată, această casă cu tavan înalt, pereți masivi și o curte generoasă reprezintă una dintre cele mai vechi proprietăți din sat. În perioada comunistă, a fost transformată într-o clădire de poștă, pierzându-și din farmecul său rezidențial. După retrocedare, conacul și-a recăpătat statutul rezidențial și a fost achiziționat de un pasionat colecționar de artă și antichități. Acesta a îngrijit casa cu atenție, folosind-o ca loc de vacanță și păstrând fiecare element identitar găsit în interior.

În urma discuțiilor cu actualul proprietar, am hotărât să creez această campanie de crowdfunding pentru a strânge suma de bani necesară achiziționării și ulterior reamenajării conacului cu scopul de a o transforma într-o casă primitoare, de a oferi și altora sentimentul inegalabil al intimității și liniștii acestui spațiu rural situat în vecinătatea unui râu și a unei păduri cu arbori seculari, parte dintr-o rezervație naturală protejată. 

După restaurarea minuțioasă a conacului, aici vor avea loc o pleiadă de evenimente culturale, seri de cinema sub cerul înstelat, concerte de muzică live, ateliere de artă și grădinărit, și multe altele. De asemenea, inițiativa are un potențialul uriaș de dezvoltare rurală și locuire sustenabilă, crearea de locuri de muncă și sprivinirea economiei și turismului regional.

Campania de crowdfunding durează până la finalul anului 2023, timp în care este absolut necesar să se atingă pragul minim de 40.000 de euro pentru a reuși să pun în practică aceste idei. Dar cel mai important lucru de menționat este acela că fiecare contribuție la realizarea acestui vis va fi considerată de fapt o rezervare anticipată într-un conac tradițional cu grădină și cerdac, care merită să strălucească din nou.

Te invit să te alături proiectului deoarece contribuția ta nu este numai o investiție, ci și o invitație de a face parte din poveste, de a crea amintiri de durată și de a deveni un martor activ al salvării patrimoniului României rurale.

Mai multe detalii pe heritagerestorationproject.ro

En:

In all my travels, I have never had the privilege of discovering a more charming place than this small mansion near Bucharest, hidden somewhere under the hills of Buzau, on the old road to the Black Sea. With a history stretching back to 1928 and well-preserved neo-Romanian architecture, this house with high ceilings, massive walls and a generous courtyard is one of the oldest properties in the village. During the communist period, it was converted into a post office building, losing its residential charm. After being retroceded, the mansion regained its residential status and was purchased by an passionate collector of art and antiques. He carefully maintained the house, using it as a summer home and preserving every original element found inside.

Following discussions with the current owner, I have decided to create this crowdfunding campaign to raise the amount of money needed to purchase and then refurbish the mansion in order to transform it into a welcoming home, to offer others the unique feeling of privacy and serenity of this rural location next to a river and a forest with secular trees, part of a protected nature reserve.

Following the mansion’s painstaking restoration, a wide range of cultural events will take place here, including cinema evenings under the starry sky, live music performances, art and gardening workshops, and much more. The initiative also has huge potential for rural development and sustainable living, creating jobs and boosting the regional economy and tourism.

The crowdfunding campaign lasts until the end of 2023, by which time it is absolutely necessary to reach the minimum threshold of €40,000 to be able to implement these ideas. But the most important thing to mention is that every contribution to make this dream come true will be considered as an advance booking in a traditional mansion with garden and cerdac that deserves to shine again.

I invite you to join the project because your contribution is not only an investment, but also an invitation to be part of the story, to create lasting memories and to become an active witness to saving the heritage of rural Romania.

More details on heritagerestorationproject.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *